Aanmelden voor de Conferentie forensische zorg; veiligheid door zorg is helaas niet meer mogelijk.

Conferentie forensische zorg; veiligheid door zorg

Wanneer: donderdag 26 september 2019
Waar: Mariënhof, Amersfoort
Tijdstip: 12.00 – 17.00 uur

De forensische zorgsector staat voor kwalitatief goede zorg én de veiligheid van patiënten, medewerkers en de samenleving. Continu wordt gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering. Binnen de forensische zorg heeft u wellicht te maken met dilemma’s, zoals:

-Hoe gaat u om met de complexe context van een vooraf vaststaande titelduur?
-Hoe zorgt u voor een goede integratie van behandelplan en risicotaxatie?

Wij nodigen u hierbij uit om mee te denken over oplossingen voor deze en meer dilemma’s die zich afspelen op de balans tussen zorg en veiligheid. Wat kunnen we van elkaar leren en wat hebben we nog nodig van onszelf, van elkaar, van ketenpartners of van de overheid?

Onderwerpen:

  • Verlof, vrijheden en afschaling van beveiligings-/zorgniveau
  • Continuïteit van zorg en samenwerking met ketenpartners/gemeenten
  • Overdracht en risico-momenten
  • Relationele veiligheid
  • Risicomanagement

Wij hopen tijdens deze conferentie in een lerende omgeving met u in gesprek te gaan over onderwerpen waar professionals in de forensische zorg mee te maken krijgen, hoe hiermee om te gaan en wat er nodig is om de kwaliteit nóg verder te verbeteren.